• UNI TRANS

  FRAKT - TRANSPORT - SPEDITION OCH TULL

 • UNI TRANS

  FRAKT - TRANSPORT - SPEDITION OCH TULL

Ett grönare fraktbolag i Göteborg

 

 

 

UNITRANS är sedan många år ett miljöcertifierat fraktbolag i Göteborg.
Vår certifiering innebär att vi utifrån våra förutsättningar och kundens behov alltid ska erbjuda lönsamma transportlösningar på ett så miljöanpassat sätt som möjligt. Både genom direkt påverkan och genom indirekt påverkan vid val av leverantörer och samarbetspartners. Dessutom erbjuder vi extra gröna lösningar med särskild miljöfrakt, där upp till 80 % av CO2 sparas per godstransport för lastbilstransporter. Här kan du läsa mer om vår miljöfrakt.

 

Varmt välkommen att frakta lite grönare med Unitrans!

 

Vad innebär vår miljöcertifiering?

 

Att vi är ett miljöcertifierat fraktbolag i Göteborg innebär även följande: 

 

 • Att vi självfallet följer lagar och bestämmelser inom miljöområdet.
  Dessa anser vi endast utgör minimikrav.

 • Att vi har rutinerade trafikplanerare som dagligen strävar efter att maximera
  utnyttjandet av bilarnas lastkapacitet och minimera onödiga körsträckor.
  Därigenom minskas varje transports miljöpåverkan.

 • Att vi i första hand väljer att samarbeta med andra företag som har en uttalad
  miljöpolicy och ett aktivt miljöarbete. Dessutom försöker vi påverka övriga
  samarbetspartners att arbeta miljöanpassat.

 • Att all personal är förtrogen med och engagerad i företagets miljöarbete.

 • Att alla fastanställda utbildas i ämnet.

 • Att vårt kontorsavfall återanvänds och källsorteras i så stor utsträckning som möjligt.

 • Att vi vid inköp av varor och tjänster beaktar deras påverkan på miljön och, i
  möjligaste mån, väljer det mest skonsamma alternativet.

 

Vill du frakta mer miljömedvetet? 

 

Vi ser vårt miljöarbete som en investering i och för framtiden, som vittnar om långsiktighet och trovärdighet. Söker du ett fraktbolag i Göteborg som erbjuder både lönsamma och miljömässiga transporter? Eller vill du veta du mer om hur vi arbetar med miljö?

Varmt välkommen att kontakta oss här. Vi berättar gärna om vårt miljöarbete och vår miljöfrakt.

Vår kvalitetspolicy

 
UNITRANS är ett fraktbolag i Göteborg som skall erbjuda kundanpassade och lönsamma transportlösningar genom att vara lyhörda för kundens krav och behov.

 

Detta kräver:
 

Att vi lastar och levererar gods i utlovad tid.
Att vi lever upp till de åtaganden som gjorts-
Både med kund, leverantör och samarbetspartners
.
Att vi lämnar tydlig och riktig information i rätt tid.
Att vi skapar nära och långsiktiga relationer till kunderna.
Att vi stimulerar och engagerar medarbetarna för att hålla hög kvalitet.
Att vi utbildar medarbetarna i servicetänkande.

 

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.